De ziekte van Lyme is de meest voorkomende vector-overgedragen infectieziekte in Nederland. Ziekteverschijnselen door Borrelia-infectie variëren van acute huidsymptomen (erythema migrans) tot late symptomen van o.a. huid, gewrichten, hart en zenuwen.
Kent u het passende beleid bij patiënten met klachten van de ziekte van Lyme?

De praktijk wijst uit dat het beleid voor arts én patiënt niet altijd duidelijk is. Vooral bij aspecifieke klachten na een eerdere tekenbeet, restverschijnselen na een infectie of bij persisterende klachten na een antibiotische behandeling is het beleid onduidelijk. In deze ‘ziekte van Lyme-bijeenkomst’ komen deze aspecten uitgebreid aan de orde. U krijgt informatie over de epidemiologie van tekenbeten en de ziekte van Lyme, de diagnostiek, de klinische presentatie, de behandeling en de resultaten van de behandeling. Daarnaast kijken we naar het patiëntenperspectief en de activiteiten van de patiëntenvereniging.

lyme-14-april

Doelgroep
De ‘ziekte van Lyme-bijeenkomst’ is bedoeld voor huisartsen, medisch specialisten en bedrijfsartsen die in hun praktijk met patiënten met ziekteverschijnselen van – of verdenking op– de ziekte van Lyme te maken krijgen.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden t/m donderdag 7 april.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met:
Klazien Groeneveld, RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding, telefoon: 030 – 274 35 32, e-mail: klazien.groeneveld@rivm.nl

Organisatie
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Radboudumc Nijmegen, Academisch Medisch Centrum Amsterdam en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Comité van aanbeveling:

  • Prof. dr. Henk van Weert (huisartsgeneeskunde, AMC)
  • Prof. dr. Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM)
  • Dr. Ad de Rooij (medisch adviseur, Stichting Gezondheidszorg Agrarische en groene Sectoren)
  • Dr. Barend van Kooten (neuroloog, Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn)
  • Koen van Kempen (secretaris Patiëntenvereniging, Stichting Tekenbeetziekten)