In de zomer van 2020 is PLEASE5+, een vervolg op het PLEASE onderzoek, van start gegaan. Deelname aan het onderzoek is inmiddels afgerond.

Wat is de PLEASE5+ studie?
De behandeling in de PLEASE studie heeft voor veel patiënten niet het gewenste gezondheidsresultaat opgeleverd. Dat was teleurstellend, zowel voor de patiënten als voor de artsen en onderzoekers. Nu, ruim 5 jaar later, zijn sommige patiënten uit PLEASE opgeknapt, maar anderen hebben nog steeds gezondheidsklachten.

Patiëntvertegenwoordigers hebben nu het initiatief genomen om, samen met de Lymebehandelaren van het Radboudumc en onderzoekers van de Universiteit Leiden en het Amsterdam UMC, een vervolgonderzoek te doen onder PLEASE deelnemers.

Met dit PLEASE5+ onderzoek willen we in kaart brengen hoe het op langere termijn gaat met mensen met chronische Lymeklachten, en wat de gevolgen zijn voor kwaliteit van leven, werk en arbeidsongeschiktheid. Ook willen wij leren van de ervaringen van patiënten. Velen van u zullen, na een teleurstellende uitkomst van de PLEASE behandeling, andere behandelingen hebben gezocht in binnen- en buitenland. Wij willen de ervaringen van patiënten verzamelen, en in kaart brengen welke behandelingen hebben geholpen. Dat gebeurt voornamelijk via vragenlijsten, maar de patiëntvertegenwoordigers zullen ook interviews en bijeenkomsten organiseren voor een aantal patiënten die dat willen.

Wie kan meedoen aan PLEASE5+?
Het PLEASE5+ onderzoek is bijzonder, omdat er ruim 5 jaar geleden in de PLEASE studie veel gegevens zijn verzameld van de deelnemers, met vragenlijsten en tests. Daarom kunnen we nu bij dezelfde patiënten heel goed meten hoe hun gezondheid is veranderd ten opzichte van de PLEASE studie. Dat gaan we doen door onder andere eenmalig dezelfde vragenlijsten online af te nemen, aangevuld met vragen over Lymeklachten en ervaringen met andere behandelingen. Het onderzoek bij dezelfde groep patiënten over langere termijn maakt de PLEASE5+ studie uniek in de wereld. Daarom hopen we dat alle PLEASE deelnemers opnieuw mee willen doen.

Nieuws over PLEASE
De gegevens die tijdens het PLEASE onderzoek verzameld zijn, zijn uitgebreid geanalyseerd. De resultaten zijn gepubliceerd in verschillende toonaangevende medisch-wetenschappelijk tijdschriften, en hebben andere onderzoekers en behandelaren op het gebied van lymeziekte bereikt. Op maandag 25 november 2019 promoveerde internist en onderzoeker mevr. A. Berende op de resultaten van de PLEASE studie. De resultaten van het onderzoek zijn daarvoor door verschillende specialisten uitvoerig bekeken en bediscussieerd.

Hoewel dit officiële moment voor de onderzoeksgroep als het ware een afronding van de PLEASE studie was, loopt de weg naar verbetering of herstel van klachten voor veel deelnemers nog door. Reden te meer om een vervolgonderzoek op te starten.