Voor verwijzingen in het kader van wetenschappelijk onderzoek bij acute vormen van Lymeziekte:

Zowel volwassenen als kinderen (alle leeftijden) met klinisch gediagnosticeerde erythema migrans, of een vastgestelde andere vorm van Lymeziekte, waarbij de antibiotische behandeling sinds maximaal 7 dagen is gestart, kunnen wellicht deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Voor patiënten die mogelijk in aanmerking komen voor en geïnteresseerd zijn in deelname aan wetenschappelijk onderzoek, kan een arts telefonisch direct contact opnemen met een van de arts-onderzoekers in het Radboudumc, via telefoonnummer 024 – 366 62 66 (let op: dit telefoonnummer is alleen bedoeld voor overleg tussen artsen onderling).
Verwijzingen naar en consulten in het Radboudumc in het kader van wetenschappelijk onderzoek zijn observationeel en interfereren niet met reeds ingezette diagnostiek en/of behandeling.

Voor reguliere verwijzingen vanwege (verdenking) Lymeziekte:

De polikliniek Infectieziekten is een expertisecentrum op het gebied van de diagnostiek en behandeling van de ziekte van Lyme. Via de website van het Radboudumc kunt u meer informatie vinden over onze polikliniek en hoe u patiënten kunt verwijzen.

Wilt u in de verwijsbrief in ieder geval aandacht besteden aan de volgende zaken:

  1. Is er sprake geweest van een erythema migrans?
  2. Vanwege welke klachten denkt u / patiënt aan een persisterende ziekte van Lyme?
  3. Is er reeds onderzoek naar Borrelia burgdorferi ingezet (antistoffen IgG/IgM of immunoblot)? Zo ja, graag beschikbare uitslagen meesturen.
  4. Is patiënt behandeld met antibiotica voor de ziekte van Lyme? Zo ja: wanneer, welk middel en voor welke duur?
  5. Wanneer mogelijk relevante brieven van specialisten meesturen (bijvoorbeeld reumatoloog, internist, dermatoloog of neuroloog).

U kunt uw verwijsbrief via het Zorgdomein versturen, dan wel faxen of per post sturen naar:

Radboudumc
433 Polikliniek Interne Geneeskunde
Afdeling Infectieziekten / Lyme
Postbus 9101
6500 HB NIJMEGEN

Fax: 024 – 361 65 19 (t.a.v. Afdeling Infectieziekten / Lyme)