Voor verwijzingen in het kader van wetenschappelijk onderzoek bij acute vormen van Lymeziekte:

Op dit moment zijn er geen lopende onderzoeken waar mensen met de ziekte van Lyme voor verwezen kunnen worden.

Voor reguliere verwijzingen vanwege (verdenking) Lymeziekte:

De polikliniek Infectieziekten is een expertisecentrum op het gebied van de diagnostiek en behandeling van de ziekte van Lyme. Via de website van het Radboudumc kunt u meer informatie vinden over onze polikliniek en hoe u patiënten kunt verwijzen.

Wilt u in de verwijsbrief in ieder geval aandacht besteden aan de volgende zaken:

  1. Is er sprake geweest van een erythema migrans?
  2. Vanwege welke klachten denkt u / patiënt aan een persisterende ziekte van Lyme?
  3. Is er reeds onderzoek naar Borrelia burgdorferi ingezet (antistoffen IgG/IgM of immunoblot)? Zo ja, graag beschikbare uitslagen meesturen.
  4. Is patiënt behandeld met antibiotica voor de ziekte van Lyme? Zo ja: wanneer, welk middel en voor welke duur?
  5. Wanneer mogelijk relevante brieven van specialisten meesturen (bijvoorbeeld reumatoloog, internist, dermatoloog of neuroloog).

U kunt uw verwijsbrief via het Zorgdomein versturen, dan wel faxen of per post sturen naar:

Radboudumc
433 Polikliniek Interne Geneeskunde
Afdeling Infectieziekten / Lyme
Postbus 9101
6500 HB NIJMEGEN

Fax: 024 – 361 65 19 (t.a.v. Afdeling Infectieziekten / Lyme)