PLEASE studie

De PLEASE studie is een onderzoek naar de behandeling van persisterende ziekte van Lyme. Het onderzoek is opgezet door het Radboudumc in samenwerking met de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. De officiële naam van het onderzoek is ‘Persistent Lyme Empiric Antibiotic Study Europe’ (PLEASE).

Voor de behandeling van persisterende ziekte van Lyme zijn diverse richtlijnen (nationaal en internationaal) beschikbaar. De richtlijnen verschillen van elkaar in het soort antibiotica en bijbehorende toedieningsduur. Eén van de gebruikelijke behandelingen is het intraveneus toedienen van ceftriaxon, bij een andere behandeling wordt tevens gedurende een langere periode orale antibiotica voorgeschreven. Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs dat een van deze behandelingen beter is. Met het PLEASE onderzoek is bekeken of er een verschil is in effect tussen deze behandelingen.

De PLEASE studie is tussen 2010 en 2014 uitgevoerd in het Radboudumc. De resultaten zijn begin 2016 gepubliceerd.

Een vervolgonderzoek is in 2020 gestart: het PLEASE5+ onderzoek. Deelnemers van PLEASE kunnen aan het PLEASE5+ onderzoek deelnemen. Meer informatie over deelname en aanmelding is te vinden bij nieuws.