Informatie voor artsen

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. In de meeste gevallen is antibiotische behandeling effectief; 1000 tot 2500 patiënten per jaar houden echter ook na behandeling langdurige klachten. Waarom sommige mensen deze klachten krijgen en anderen niet, is onbekend. Om daar meer zicht op te krijgen is vanaf april 2015 de LymeProspect studie gestart. Vanaf juli 2017 kunnen ook jongeren deelnemen aan het onderzoek.

Vanaf 1 oktober 2018 kunnen alleen nog kinderen en jongeren (0 t/m 17 jaar) meedoen met het LymeProspect onderzoek. Volwassenen met de ziekte van Lyme kunnen deelnemen aan andere lopende studies in het Radboudumc. Zie hiervoor verwijsinformatie en contact.

U kunt eenvoudig bijdragen aan de inclusie van patiënten. We leggen u graag uit hoe het werkt. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Achtergrondinformatie LymeProspect

Ongeveer 5-10% van de patiënten behandeld voor Lyme-borreliose houdt langdurig klachten, zoals vermoeidheid, myalgie, artralgie en cognitieve stoornissen. De oorzaak van het ontstaan van deze persisterende symptomen is onduidelijk en de incidentie en prevalentie in Nederland is niet bekend.

Het LymeProspect onderzoek is opgezet om:

  • de incidentie en prevalentie van persisterende symptomen na behandeling voor Lymeziekte in Nederland in kaart te brengen;
  • microbiologische, immunologische, genetische, klinische, cognitieve en gedragsmatige determinanten voor het ontwikkelen van persisterende klachten te onderzoeken;
  • op basis van de onderzoeksresultaten een gericht beleid te kunnen ontwikkelen voor het voorkómen en behandelen van persisterende klachten na behandeling voor Lymeziekte.

Het LymeProspect onderzoek is een observationale prospectieve cohortstudie. Met de hulp van (huis)artsen in heel Nederland worden 2300 patiënten ouder dan 18 jaar en 350 jongeren (alle leeftijden) met de ziekte van Lyme geïncludeerd. Het gaat om patiënten met nog onbehandelde erythema migrans of andere vormen van Lymeziekte. De behandelend (huis)arts blijft verantwoordelijk voor de behandeling.

Bij alle patiënten onderzoeken we door middel van bloedafnames en online vragenlijsten potentiële microbiologische, immunologische, klinische, epidemiologische, cognitieve en gedragsmatige determinanten voor het ontwikkelen van langdurige klachten na behandeling voor Lymeziekte. Deze studie heeft geen invloed op de behandeling. Patiënten worden gedurende 1 jaar vervolgd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM en de Lyme-centra van het Amsterdam UMC, Radboudumc en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Inclusie van patiënten is mogelijk via de website Tekenradar.nl of via de deelnemende Lyme-centra. 

Verwijsinformatie voor de LymeProspect studie

U kunt zowel patiënten met een erythema migrans als patiënten met gedissemineerde vormen van Lymeziekte (Lyme-artritis, Lyme carditis, Lyme neuroborreliose, Borrelia lymfocytoom, acrodermatitis chronica atroficans of multipele EM) aanmelden voor wetenschappelijk onderzoek.

  • Volwassenen: deelname aan het LymeProspect onderzoek is niet meer mogelijk. Wel kunnen volwassenen deelnemen aan andere wetenschappelijke studies in het Radboudumc. Zie hiervoor verwijsinformatie en contact.
  • Kinderen (0 t/m 17 jaar): deelname is mogelijk tot eind 2019, zie informatie hieronder.

Algemene inclusiecriteria

  1. De diagnose Lymeziekte is bevestigd (zie hieronder)
  2. Patiënten met een erythema migrans of gedissemineerde Lymemanifestatie zin op het moment van inclusie maximaal 4 dagen tevoren gestart met antibiotica, maar zijn bij voorkeur nog onbehandeld
  3. Patiënten hebben op het moment van inclusie geen symptomen die gerelateerd zijn aan Lymeziekte die in het verleden is gediagnosticeerd

Erythema migrans
Wij includeren patiënten met een erythema migrans. Dit is een klinische diagnose en de meest voorkomende manifestatie van Lymeziekte.

Gedissemineerde Lymeziekte
Wij includeren ook patiënten met nieuw gediagnosticeerde gedissemineerde Lymemanifestaties, zoals multiple erythema migrans, Borrelia lymfocytoom, Lyme-artritis, neuroborreliose en acrodermatitis chronica atrophicans. Na aanmelding nemen wij contact op met de behandelend arts om klinische en laboratorium criteria voor bevestiging van de diagnose te verifiëren.

Langdurige klachten van Lymeziekte
Kinderen en jongeren die al langdurige (chronische) klachten van Lymeziekte hebben kunnen meedoen aan het LymeProspect onderzoek. Voor meer informatie hierover, zie Tekenradar.nl.

Het onderzoek

Patiënten met een bevestigde diagnose Lymeziekte worden vanaf de start van hun behandeling een jaar lang gevolgd door middel van o.a. bloedonderzoek en online vragenlijsten. Deelname aan het onderzoek interfereert niet met de (door de behandelend arts) ingezette diagnostiek en/of therapie.

Patiënten aanmelden

Er zijn twee mogelijkheden:

1. Via de website www.tekenradar.nl. Aanmelden kan door de behandelend arts of door de patiënt zelf. Inclusie en follow-up loopt via deze website.

2. Via de deelnemende Lymecentra. U kunt een verwijzing doen naar het Radboudumc.* Aldaar wordt vervolgens bekeken of de patiënt geïncludeerd kan worden in de studie. Voor verwijzing van deze patiënten kunt u contact opnemen met de arts-onderzoeker op 024 – 366 62 66. Patiënten kunnen dan op korte termijn terecht op de polikliniek.
Als uw patiënt via het Radboudumc deelneemt is het goed om te weten dat:

  • de behandelend arts de antibiotische behandeling voorschrijft. De patiënt start bij voorkeur met de voorgeschreven behandeling ná het poliklinische bezoek voor de studie. Behandeling dient echter niet langer dan 24 uur te worden uitgesteld. Alle aanvullende bepalingen die in het Radboudumc worden gedaan, zijn in het kader van wetenschappelijk onderzoek en er zijn geen kosten voor patiënt en/of zorgverzekeraar. Eventuele reiskosten worden niet vergoed.
  • follow-up in het kader van de LymeProspect studie ook plaatsvindt via het Radboudumc. Dit staat los van eventuele follow-up door de behandelend arts. Is uw patiënt via het Radboudumc geïncludeerd in de LymeProspect studie en doen er zich gedurende de follow-up problemen voor? U kunt voor overleg laagdrempelig contact opnemen met het onderzoeksteam via bovenstaand telefoonnummer.

* Deze website gaat over de LymeProspect studie in het Radboudumc. Gaat uw patiënt liever naar het Amsterdam UMC of Gelre Apeldoorn voor inclusie? Verwijsinformatie voor deze centra kunt u vinden op Tekenradar.nl.

Meer informatie en contact

Alle informatie is ook te vinden op www.tekenradar.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam via bovenstaand telefoonnummer (arts-onderzoeker Radboudumc) of het centrale telefoonnummer 030 – 274 2600.

Hier vindt u de informatiefolder voor artsen, met daarin ook een samenvatting van de CBO-richtlijn en enkele voorbeeldfoto’s.