Informatie voor artsen

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. In de meeste gevallen is antibiotische behandeling effectief; 1000 tot 2500 patiënten per jaar houden echter ook na behandeling langdurige klachten. Waarom sommige mensen deze klachten krijgen en anderen niet, is onbekend. Om daar meer zicht op te krijgen is vanaf april 2015 de LymeProspect studie gestart. Vanaf juli 2017 kunnen ook jongeren deelnemen aan het onderzoek.

De inclusie voor beide onderzoeken is inmiddels voltooid. Het is niet meer mogelijk om nieuwe patiënten aan te melden voor deelname.

Achtergrondinformatie LymeProspect

Ongeveer 5-10% van de patiënten behandeld voor Lyme-borreliose houdt langdurig klachten, zoals vermoeidheid, myalgie, artralgie en cognitieve stoornissen. De oorzaak van het ontstaan van deze persisterende symptomen is onduidelijk en de incidentie en prevalentie in Nederland is niet bekend.

Het LymeProspect onderzoek is opgezet om:

  • de incidentie en prevalentie van persisterende symptomen na behandeling voor Lymeziekte in Nederland in kaart te brengen;
  • microbiologische, immunologische, genetische, klinische, cognitieve en gedragsmatige determinanten voor het ontwikkelen van persisterende klachten te onderzoeken;
  • op basis van de onderzoeksresultaten een gericht beleid te kunnen ontwikkelen voor het voorkómen en behandelen van persisterende klachten na behandeling voor Lymeziekte.

Het LymeProspect onderzoek is een observationale prospectieve cohortstudie. Met de hulp van (huis)artsen in heel Nederland worden 2300 patiënten ouder dan 18 jaar en 350 jongeren (alle leeftijden) met de ziekte van Lyme geïncludeerd. Het gaat om patiënten met nog onbehandelde erythema migrans of andere vormen van Lymeziekte. De behandelend (huis)arts blijft verantwoordelijk voor de behandeling.

Bij alle patiënten onderzoeken we door middel van bloedafnames en online vragenlijsten potentiële microbiologische, immunologische, klinische, epidemiologische, cognitieve en gedragsmatige determinanten voor het ontwikkelen van langdurige klachten na behandeling voor Lymeziekte. Deze studie heeft geen invloed op de behandeling. Patiënten worden gedurende 1 jaar vervolgd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM en de Lyme-centra van het Amsterdam UMC, Radboudumc en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn.

Verwijsinformatie voor de LymeProspect studie

Algemene inclusiecriteria

  1. De diagnose Lymeziekte is bevestigd (zie hieronder)
  2. Patiënten met een erythema migrans of gedissemineerde Lymemanifestatie zin op het moment van inclusie maximaal 4 dagen tevoren gestart met antibiotica, maar zijn bij voorkeur nog onbehandeld
  3. Patiënten hebben op het moment van inclusie geen symptomen die gerelateerd zijn aan Lymeziekte die in het verleden is gediagnosticeerd

Erythema migrans
Wij includeren patiënten met een erythema migrans. Dit is een klinische diagnose en de meest voorkomende manifestatie van Lymeziekte.

Gedissemineerde Lymeziekte
Wij includeren ook patiënten met nieuw gediagnosticeerde gedissemineerde Lymemanifestaties, zoals multiple erythema migrans, Borrelia lymfocytoom, Lyme-artritis, neuroborreliose en acrodermatitis chronica atrophicans. Na aanmelding nemen wij contact op met de behandelend arts om klinische en laboratorium criteria voor bevestiging van de diagnose te verifiëren.

Het onderzoek

Patiënten met een bevestigde diagnose Lymeziekte worden vanaf de start van hun behandeling een jaar lang gevolgd door middel van o.a. bloedonderzoek en online vragenlijsten. Deelname aan het onderzoek interfereert niet met de (door de behandelend arts) ingezette diagnostiek en/of therapie.

Patiënten aanmelden

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Meer informatie en contact

Alle informatie is ook te vinden op www.tekenradar.nl

Hier vindt u de informatiefolder voor artsen, met daarin ook een samenvatting van de CBO-richtlijn en enkele voorbeeldfoto’s.