Aan de inhoud van alle webpagina’s van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kunnen wij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van onze website.

Links naar externe sites
Op onze webpagina’s bevinden zich links naar externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website Lyme onderzoek Nijmegen (www.lymeonderzoek.nl)
Linken naar pagina’s van deze website is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat wij toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is: https://www.lymeonderzoek.nl/, met als officiële beschrijving Lyme onderzoek Nijmegen.

Doorlinken naar pagina’s binnen deze site is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.